top of page
 • Voorzitter

Actuele COVID-19 maatregelen Surf (vanaf 10-12-2021)

Bijgewerkt op: 8 dec. 2021

Datum: 08-12-2021


Alle groepen krijgen vrijblijvend training aangeboden

Na een succesvolle trainingsdag op 4 december en in combinatie met de vraag vanuit ouders en kinderen en de landelijke ontwikkelingen gaan we ook voor de mini's training aanbieden vanaf vrijdag 10 december.


De jongste en middelste trainingsgroep krijgt training op VRIJDAGMIDDAG van 16:00-17:00uur. De oudste mini's trainen op ZATERDAGOCHTEND van 13:30-15:00uur.


De overige groepen (jeugd, senioren en recreanten) zijn via de wedstrijdzaken app-groep geïnformeerd over de trainingstijden.


Naast alle reeds geldende afspraken (zie ook hieronder) willen we er voor zorgen dat contact tussen de verschillende trainingsgroepen zoveel mogelijk vermeden wordt. Dus:

 • Kom indien mogelijk al in sportkleding naar de zaal (alleen niet op je zaalschoenen) en kom niet te vroeg

 • Zorg dat je vóór aanvang van de training uit de kleedkamer bent om de vertrekkende groepen ruimte te geven

 • Wissel tussen de trainingen met aandacht voor de 1.5m afstand en doe dit vlot

 • Blijf niet hangen op de tribunes, publiek is nog steeds niet toegestaan

 • Voor ouders is het Sportcafé geopend om naar de training te kijken

Geldig Coronatoegangsbewijs nodig om de zaal te betreden vanaf 8 november

Op 2 november heeft de regering aangekondigd dat het kunnen overleggen van een Coronatoegangsbewijs ook verplicht wordt voor de (binnen-)sport voor iedereen van 18 jaar en ouder. Wij als vereniging zijn verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan en de afgelopen dagen hebben we dan ook overleg gehad met onder andere de gemeente over hoe dit te organiseren. De bond en NOC^NSF hebben inmiddels ook aanvullende richtlijnen meegegeven. Op basis van alle informatie hebben wij als bestuur besloten om de QR-code te scannen van alle spelers, begeleiders en gasten die wij ontvangen, zowel bij trainingen als op wedstrijddagen. We starten hiermee op maandag 8 november aanstaande.

Wij realiseren ons dat dit iets extra vraagt van toch al drukke vrijwilligers maar het alternatief: de sport weer stilleggen lijkt ons minder aanlokkelijk. Laten we hier met z'n allen dan ook aan meewerken om zo snel mogelijk weer ongehinderd te kunnen sporten.


Afspraken op trainingen

 • Op de trainingen willen we de trainer vragen om de QR-code te scannen bij binnenkomst in het zaaldeel of in ieder geval vóór aanvang van de training. Bij recreanten is de zelforganisatie van de trainingsgroep dermate hoog is dat hier een vrijwilliger voor gevonden wordt. Hiervoor heb je een mobiele telefoon en de Scanner-app nodig.

 • Kom je later of zie je niet meteen je trainer: wees proactief en meldt je bij de eerste gelegenheid bij hem/haar.

 • Om overzicht te kunnen houden is het noodzakelijk dat trainingsgroepen zich uitsluitend in hun eigen zaaldeel ophouden, hoe leuk het ook is om even bij een andere groep te kijken.

 • De tussenwanden blijven zoveel als mogelijk gesloten tijdens de trainingen.

 • Ook aanwezige toeschouwers/ouders op de tribune dienen gescand te worden. Let hier met elkaar op.

Afspraken op thuis-wedstrijddagen

 • Spelers, begeleiders en toeschouwers worden door de scheidsrechter of door de aanwezige zaaldienst gecontroleerd op het hebben van een geldige QR-Code (zaaldienst/scheidsrechters: maak hier afspraken over!).

 • Van bezoekende teams wordt op voorhand gevraagd om niet naar de sporthal te komen als er geen geldig bewijs getoond kan worden. Dit geldt uiteraard ook voor onze eigen spelers.

 • Toeschouwers, begeleiders, rijders nemen plaats op de tribune van het veld waar de wedstrijd gespeeld wordt en blijven daar zitten.

 • Het scannen dient gebeurd te zijn vóór aanvang van het inspelen (maar mag dus tijdens de warming-up).

 • Het scannen van de QR-code komt in plaats van het controleren van de spelerspassen en hoeft dus niet veel extra tijd te kosten. Heb je twijfel over de speelgerechtigdheid van een speler, check dan alsnog de spelerspas.

 • Op de in de zaal aanwezige tablet is de Scanner-app geïnstalleerd. Je kunt de app ook eenvoudig op je eigen telefoon installeren, zie daarvoor de link onderaan dit bericht.

Uitwedstrijden

De organisatie van deze maatregelen wordt binnen elke vereniging weer op eigen wijze ingevuld. Wij vragen van al onze sporters medewerking aan de maatregelen zoals ze bij de clubs die we bezoeken gelden. En ook hier geldt: als je geen geldige QR-code kunt overleggen, ga dan niet mee om problemen ter plaatse te voorkomen.


Een rood scherm na het scannen?

Hoewel wij aan iedereen vragen om alleen te komen als je daadwerkelijk een geldige QR-code kunt overleggen, kán het gebeuren dat er na het meermaals scannen toch een rood scherm gegeven wordt. Dit betekent helaas echt dat we de betreffende persoon geen toegang kunnen geven. Blijf hierbij altijd vriendelijk en mocht dit tot ongewenst (dreigende) situaties leiden: staak de discussie en neem contact op met de Corona-coördinator (zie onder). Naast de medische veiligheid gaat onze eigen fysieke veiligheid boven alles!


Heb je geen geldige QR-code?

Wij kunnen ons voorstellen dat er ook binnen onze vereniging leden zijn die om verschillende redenen niet gevaccineerd zijn, geen herstelbewijs hebben en het meerdere keren per week laten testen om toegang te krijgen een te grote opgave vinden. Helaas kunnen we, op basis van de maatregelen, geen uitzonderingen maken, óók niet als het teambelang daarmee in het geding komt. Wel kan de betreffende speler, indien trainen en wedstrijden spelen daardoor niet meer mogelijk is, op medische gronden aanspraak maken op het blessure-tarief van de contributie. Zo blijf je wel ingeschreven en kun je zodra de maatregel vervalt meteen weer aanhaken.


Tot slot

Wij houden ons nog steeds aan de landelijke basisafspraken (in het kort):

 • Was je handen vaak en goed

 • Houd (buiten het veld) altijd 1.5m afstand, behalve als je een zitplaats hebt op de tribune

 • Heb je klachten: kom niet naar de training/wedstrijd en laat je testen

Als vereniging willen we graag de aanvullende afspraken maken met sporters en bezoekers:

 • Er is voor de vereniging één centraal aanspreekpunt voor COVID-19 zaken: Michael Blaas (voorzitter@vvsurf.nl / 06-46026654).

 • Hoewel dit niet verplicht is willen we nadrukkelijk vragen om (verdenking van) besmetting naast de bevoegde instanties (GGD) ook te melden bij de coördinator. Zo kunnen we eventueel, in afwachting van het bron- en contactonderzoek van de GGD, passende maatregelen nemen ter bescherming van de andere sporters en kunnen we alvast de informatie verzamelen die voor de GGD relevant is.

 • Houd per groep of individueel goed bij wanneer je wel en niet bent komen trainen.

 • Heb respect voor ieders opvatting en gevoel bij dit onderwerp en pas je hieraan aan.

 

Meer uitgebreide informatie vindt je hier:


Informatie over het installeren en gebruik van de Scanner app: CoronaCheck Scanner
1.149 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.

Nieuwsbericht

bottom of page