• Voorzitter

Actuele COVID-19 maatregelen Surf (vanaf 3-3-21)

Datum: 04-03-2021


Buitenvolleybal voor spelers < 27 vanaf 5 maart 2021

In de persconferentie van de regering op 23 februari is aangekondigd dat er een aantal versoepelingen mogelijk zijn ten aan zien van sporten. In combinatie met het voorjaarsweer en met instemming van de Gemeente zijn we erg blij dat we vanaf vrijdag 5 maart kunnen starten met (buiten-)trainingen voor de mini's en vanaf zaterdag 6 maart voor de jeugd en teams waarvan de meerderheid < 27 jaar is (en ook alleen voor de spelers die daadwerkelijk jonger dan 27 jaar zijn). De locatie is het bekende terrein aan het Kerkepad/hoek Veenwal.


Uiteraard gelden voor deze trainingen ook weer maatregelen die het veilig sporten bevorderen. Deze zijn uitgebreid beschreven in het protocol verantwoord sporten van het NOC^NSF (zie bijlage).


1) Wij houden ons aan de landelijke richtlijnen (in het kort):

 • Was je handen vaak en goed

 • Houd (buiten het veld) altijd 1.5m afstand

 • Heb je klachten: kom niet naar de training en laat je testen

2) Specifiek voor het volleyballen en de accommodatie geldt daarbij nog (volgens richtlijn NOC^NSF en volleybalbond):

 • Kom zo mogelijk alleen naar de sportaccommodatie, halen en brengen mag maar het is niet de bedoelding dat ouders blijven kijken.

 • Kom niet te vroeg (5 min voor aanvang is vroeg genoeg) en blijf na de training niet op het veld napraten. Zo voorkomen we dat verschillende trainingsgroepen elkaar kruisen.

 • Wordt er een positief geval van Corona geconstateerd bij een speler of begeleider dan slaat de hele groep de eerstvolgende training over en mogen ook de trainers en begeleiders een week niet met hun eigen team trainen.

 • Er is altijd een corona-coördinator aanwezig op het veld, deze is herkenbaar aan het gekleurde hesje. De aanwijzingen van deze coördinator dienen direct opgevolgd te worden.

3) Als vereniging willen we graag de aanvullende afspraken maken met sporters en bezoekers:

 • Er is voor de vereniging één centraal aanspreekpunt voor COVID-19 zaken: Michael Blaas (voorzitter@vvsurf.nl / 06-46026654)

 • Hoewel dit niet verplicht is willen we nadrukkelijk vragen om (verdenking van) besmetting naast de bevoegde instanties (GGD) ook te melden bij de coördinator. Zo kunnen we eventueel, in afwachting van het bron- en contactonderzoek van de GGD, passende maatregelen nemen ter bescherming van de andere sporters en kunnen we alvast de informatie verzamelen die voor de GGD relevant is

 • Houd per groep of individueel goed bij wanneer je wel en niet bent komen trainen

 • Heb respect voor ieders opvatting en gevoel bij dit onderwerp en pas je hieraan aan

De exacte trainingstijden en óf het weer en het veld het toelaten om te trainen wordt via de diverse WhatsApp groepen gedeeld.

Meer uitgebreide informatie vindt je hier:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

https://nocnsf.nl/sportprotocol

protocol-verantwoord-sporten-v030321
.pdf
PDF • 406KB

519 keer bekeken

Recente blogposts

Alles weergeven

4x Belangrijk nieuws!

Beste leden van Surf, Graag wil ik jullie uitnodigen om deel te nemen aan de 52e Algemene Ledenvergadering van Surf via https://www.vvsurf.nl/alv2021 (Let op: voor deze pagina is een toegangscode nodi

Geslaagde Pieten-training 4 december

Ondanks de beperkingen die Corona ons dit jaar oplegt was toch weer gelukt een succesvolle 'Pieten-training' voor de mini's afgelopen vrijdag in De Slag. De Goedheiligman was zelfs (op veilige 1.5m af

Nieuwsbericht