• Voorzitter

Actuele COVID-19 maatregelen Surf

Bijgewerkt: 14 dec 2020

Datum: 14-12-2020


Sporthallen De Slag en Ridderspoor gesloten per 15-12-2020

Als direct gevolg van de aangekondigde strenge lockdown die vanaf 15-12-2020 00:00u van kracht zal zijn zullen helaas ook alle mini- en jeugdtrainingen vanaf die datum stilgelegd worden. In ieder geval zal deze onderbreking duren tot 19 januari 2020. Ook de geplande JC activiteit van 20 december zal niet doorgaan.


Mondkapjesplicht in sporthallen per 1-12-2020

Op 1 december gaat de mondkapjes plicht in. Dit houdt in dat het vanaf die datum verplicht is om ook in de sportlocaties een mondkapje te dragen. Dit geldt voor zowel medewerkers als bezoekers van 13 jaar en ouder. Wie de regel niet naleeft, riskeert een boete van 95 euro.


In elke locatie geldt primair nog steeds de veilige afstandsnorm van 1,5 meter.

De veilige afstandsnorm geldt niet tussen:

a. kinderen tot en met twaalf jaar en andere personen;

b. kinderen tot en met zeventien jaar onderling;


 • Bij binnenkomst en vertrek in de locatie is het dragen van een mondkapje verplicht;

 • Voor alle medewerkers geldt altijd een mondkapjesplicht;

 • Tijdens het sporten hoeft de sporter geen mondkapje op;

 • Voor trainers, coaches en andere sportbegeleiders geldt altijd een mondkapjesplicht!

Zie voor het bericht over mondkapjes van Optisport onderstaande brief:

2020-11-30 Mondkapjesplicht sporthallen
Download • 78KB

Extra tijdelijke maatregelen hebben geen extra gevolgen voor Surf

Op 3 november zijn er door de regering tijdelijk extra aangescherpte maatregelen genomen in het kader van de corona crisis. Zie voor een volledig overzicht HIER. Deze extra maatregelen hebben géén gevolgen voor onze vereniging: voor ons blijft het bestuursbesluit van 15 oktober gelden. Wel is inmiddels duidelijk dat deze beperkingen (alléén mini- en jeugdtrainingen) in ieder geval blijven gelden tot medio december.


Stilleggen alle competitie en seniorentrainingen nav maatregelen 13-10-2020

Op 13 oktober heeft de regering nieuwe vergaande maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het COVID-19 virus te voorkomen. Onderdeel van deze maatregelen was al het stopzetten van ALLE competitieactiviteiten voor team- en contactsporten.


Als bestuur hebben we, na raadpleging van de TC (en via hen de diverse teams) en overwegende de aanwijzingen van gemeente Nijkerk en Optisport, op 15 oktober besloten ook alle trainingen van seniorenteams en recreanten per direct stop te zetten. De intentie van de overheid om het aantal contactmomenten te verminderen wordt naar ons idee hiermee het best door ons ondersteund.


Voor jeugd en mini's geldt dat de trainingen zoals gepland door gaan. Nagenoeg alle trainers hebben aangegeven dit ook te willen blijven doen en dat vinden wij als bestuur een dik compliment waard.


BELANGRIJKE NIEUWE REGELS (boven de reeds bestaande):

 • De kleedkamers zijn afgesloten, ook voor mini's en jeugd. Hiermee veranderd ook de routering binnen de sporthal: de zaal betreden en verlaten we nu via de tribune-ingang. Geef elkaar daarbij wel de ruimte!

 • Ouders en begeleiders zijn nog steeds niet toegestaan op de tribune

 • Ook voor kinderen en mini's wordt dringend geadviseerd om buiten het veld een mondkapje te dragen.

In het kort gelden nog steeds de volgende regels (voor een volledig overzicht lees de links en bijlagen onderaan dit bericht):

1) Wij houden ons aan de landelijke richtlijnen (in het kort):

 • Was je handen vaak en goed

 • Houd (buiten het veld) altijd 1.5m afstand

 • Heb je klachten: kom niet naar de training/wedstrijd en laat je testen

 • Kom je uit een oranje reisgebied of heb je de aanwijzing om in quarantaine te gaan: kom ook niet naar de training/wedstrijd

2) Specifiek voor het volleyballen en de accommodatie geldt daarbij nog (volgens richtlijn NOC^NSF , volleybalbond en OptiSport):

 • Volg de routeborden in en om de sporthal (op basis van protocol OptiSport)

 • Maak geen gebruik van de kleedruimtes en douches en houdt in ieder geval 1.5m afstand

 • Beperk het fysieke contact in het veld ('high-fives' ed) en zing, schreeuw of juich niet

 • Maak gebruik van de in de sporthal aanwezige middelen om het materiaal (ballen) voor en na de training/wedstrijd te reinigen

 • De kantine is gesloten

 • Publiek is niet toegestaan in de hal.

3) Als vereniging willen we graag de aanvullende afspraken maken met sporters en bezoekers:

 • Er is voor de vereniging één centraal aanspreekpunt voor COVID-19 zaken: Michael Blaas (voorzitter@vvsurf.nl / 06-46026654)

 • Hoewel dit niet verplicht is willen we nadrukkelijk vragen om (verdenking van) besmetting naast de bevoegde instanties (GGD) ook te melden bij de coördinator. Zo kunnen we eventueel, in afwachting van het bron- en contactonderzoek van de GGD, passende maatregelen nemen ter bescherming van de andere sporters en kunnen we alvast de informatie verzamelen die voor de GGD relevant is

 • Houd per groep of individueel goed bij wanneer je wel en niet bent komen trainen

 • Heb respect voor ieders opvatting en gevoel bij dit onderwerp en pas je hieraan aan

Meer uitgebreide informatie vindt je hier:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

https://nocnsf.nl/sportprotocol

https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/08/13/coronavirus-en-volleybal-in-nederland

https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/09/10/update-protocollen-indoor-volleybal-en-arbitrage


Bijgevoegde flyer geeft kort en bondig de belangrijkste maatregelen weer. Zie voor de volledige protocollen van Optisport en de NeVoBo de onderstaande bijlagen:


A4 voor volleybal
.pdf
Download PDF • 266KB
Protocol De Slag
.pdf
Download PDF • 403KB
Protocol Ridderspoor
.pdf
Download PDF • 378KB
Protocol indoor volleybal sept 2020
.pdf
Download PDF • 336KB
Arbitrageprotocol sept 2020
.pdf
Download PDF • 233KB

435 keer bekeken

Recente blogposts

Alles weergeven

4x Belangrijk nieuws!

Beste leden van Surf, Graag wil ik jullie uitnodigen om deel te nemen aan de 52e Algemene Ledenvergadering van Surf via https://www.vvsurf.nl/alv2021 (Let op: voor deze pagina is een toegangscode nodi

Geslaagde Pieten-training 4 december

Ondanks de beperkingen die Corona ons dit jaar oplegt was toch weer gelukt een succesvolle 'Pieten-training' voor de mini's afgelopen vrijdag in De Slag. De Goedheiligman was zelfs (op veilige 1.5m af

Nieuwsbericht