top of page

Bestuur

Het bestuur is er voor het verenigings-technische deel van onze club. Hert bestuur zorgt daarbij voor eenduidig beleid, gezond financiëel beheer, de ledenadminstratie en voor goede relaties met onder andere de gemeente en de exploitant van de accomodaties. Ook bewaakt het bestuur een veilig sportklimaat, zowel fysiek alsook in gedrag van onze leden en het kader.

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Functie
Naam
Mailadres
Telefoon
Voorzitter
Arjan Nederhand
voorzitter@vvsurf.nl
06-50277435
Secretaris
Wendy vd Brink
secretaris@vvsurf.nl
Penningmeester
Mariët van Altena
penningmeester@vvsurf.nl
Ledenadministratie
Christiaan Bannink
ledenadministratie@vvsurf.nl
Algemeen / Kleding
Erik Hartman
eh23196@gmail.com
Voorzitter TC
Gert-Jan Meijer
fammeijer@gmail.com

Facebook

bottom of page