Bestuur

Het bestuur is er voor het verenigings-technische deel van onze club. Hert bestuur zorgt daarbij voor eenduidig beleid, gezond financiëel beheer, de ledenadminstratie en voor goede relaties met onder andere de gemeente en de exploitant van de accomodaties. Ook bewaakt het bestuur een veilig sportklimaat, zowel fysiek alsook in gedrag van onze leden en het kader.

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

VOORZITTER

Michael Blaas

voorzitter@vvsurf.nl

0646026654

SECRETARIS

Onno Sinnema

secretaris@vvsurf.nl

0683386808

 

PENNINGMEESTER

Mariët van Altena

penningmeester@vvsurf.nl

LEDENADMINISTRATIE

Ton Anema

ledenadministratie@vvsurf.nl

OVERIGE LEDEN

Eric Hartman (Algemeen)

E.Hartman@stater.nl

Gert-Jan Meijer (Voorzitter TC)

fammeijer@gmail.com

Facebook