top of page

Technische Commissie

De Technische Commissie is binnen de vereniging verantwoordelijk voor het volleybal-inhoudelijke reilen en zeilen. De team-indeling, trainingen en trainers, wedstrijdzaken; het zijn taken die binnen de TC vallen. Als je als speler of ouder er met de trainer niet uitkomt is het TC-lid voor jouw volleybalafdeling het eerste aanspreekpunt.

De samenstelling van de Technische Commissie is:

Functie
Naam
Mailadres
Telefoon
Voorzitter
Gert-Jan Meijer
fammeijer@gmail.com
06-20724989
Wedstrijdsecretariaat
Annemarie van Tamelen
annemarievantamelen@hotmail.com
06-51997715
Scheidsrechterszaken
Ype Hemstra
ypevandevolleybal@hemstra.org
06-25035949
Dameszaken
Alexander Gijsen
tc.dameszaken@vvsurf.nl
Herenzaken
Harmen van Huffelen
tc.herenzaken@vvsurf.nl
06-14829230
Jeugdzaken
Mandy Pol
tc.jeugdzaken@vvsurf.nl
Minizaken (CMV)
Tessa van Veelen / (Sonja Huurdeman)
cmv@vvsurf.nl
06-51520965 / (06-33841735)
Recreantenzaken
Ton van Vliet
lia-ton@chello.nl
033-2530440

Facebook

bottom of page