top of page
  • Voorzitter

Uitnodiging 51e Algemene Ledenvergadering (digitaal)

Bijgewerkt op: 9 aug. 2020

Beste leden van Surf, Graag wil ik jullie uitnodigen om deel te nemen aan de 51e Algemene Ledenvergadering van Surf via https://www.vvsurf.nl/alv2020 (toegangscode: ALV51). Dit jaar vergaderen we voor het eerst 'digitaal' zoals vorig jaar in de ledenvergadering besloten. Wij hopen hierdoor dat de drempel om mee te kijken en te praten over verenigingsaangelegenheden lager wordt. In de digitale omgeving vind je de volgende onderdelen:

  • Verlag van de 50e ALV

  • Verantwoording van het bestuur en andere commissies over het verenigingsjaar 2019 (financiële stukken op aanvraag)

  • Begroting voor het verenigingsjaar 2020 (op aanvraag)

  • Verslag van de kascommissie over het gevoerde financiële beleid in 2019

  • De samenstelling van bestuur, technische commissie, jeugdcommissie en kascommissie voor dit jaar

  • De mogelijkheid om te stemmen over verschillende onderwerpen

  • De mogelijkheid om onderwerpen te bespreken

LET OP: Geldige stemmen kunnen alleen worden uitgebracht door meerderjarige leden of ouders van jeugd en mini. Ter controle vragen wij om het mail-adres zoals bekend in de ledenadministratie én het inschrijfnummer wat vermeld staat op de contributienota of welkomstmail. Er mag maar één stem per lid worden uitgebracht. Ontvangen wij meerdere stemmen van één persoon dan wordt de laatst uitgebrachte stem als geldige stem geaccepteerd. De digitale verantwoordings- en inspraakperiode is van 23-02-2020 tot en met 08-03-2020.


Namens het bestuur en alle kaderleden,

Michael Blaas

Voorzitter

37 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Komentar


Nieuwsbericht

bottom of page