top of page
  • Voorzitter

Bericht aan alle leden inzake COVID-19

Bijgewerkt op: 27 aug. 2020

Beste volleyballer, ouder,


Afgelopen week is één van onze trainers positief getest op Corona. De test heeft plaatsgevonden nadat er zich klachten ontwikkelden die op hun beurt weer optraden ná het laatste trainingsmoment.


Laat ik beginnen met u te kunnen melden dat de klachten vooralsnog 'mild' zijn en dat er van een ernstige situatie, zoals we de laatste maanden in de media hebben kunnen zien, gelukkig geen sprake is. De betrokkene zelf verwacht een vlot herstel en daar zijn we blij en opgelucht over.


Tegelijkertijd vraagt de situatie waar nodig en mogelijk om extra zorgvuldigheid, óók van ons als vereniging, om de veiligheid van u, uw kinderen en andere kaderleden te kunnen waarborgen. Daarom informeer ik jullie/u/jou middels dit bericht, als Corona-verantwoordelijke binnen Surf.


Op basis van de testuitslag is de GGD gestart met het zogeheten bron- en contactonderzoek om te bepalen of er aanvullende risico's gelden ten aanzien van de omgeving. Omdat wij als vereniging ons houden aan de landelijke RIVM-richtlijn én het protocol van NOC^NSF en de NeVoBo, waarin 1.5m afstand een belangrijke maatregel is, is er op dit moment geen aanleiding om aan te nemen dat er verhoogd risico voor de andere aanwezigen bij de trainingen is of is geweest op besmetting. Een zeer kleine kans op besmetting bestaat via balcontact, iets wat we gezien de aard van de sport niet kunnen voorkomen (het is immers een balsport) en wat we trachten te minimaliseren door de ballen veelvuldig te ontsmetten. Voor zover wij weten is dat dan ook voor de GGD geen aanleiding om iemand uit de betrokken volleybaltrainingsgroep als 'contact' aan te merken. Met andere woorden: zij schatten niet in dat er een verhoogd besmettingsrisico is geweest.


Ook de andere trainer van de betrokken trainingsgroep heeft zich laten informeren over de situatie en risico's: ook hiervoor geldt dat dit geen 'contact' is.


Op basis van bovenstaande zijn wij als vereniging dan ook van mening dat het veilig is om de trainingen zoals reeds gepland normaal door te laten gaan waarbij we uiteraard wel extra aandacht zullen hebben voor alle reeds geldende hygiëne- en afstandsmaatregelen.


Uiteraard geldt:

- U maakt als speler of ouder zelf de afweging of deelname aan de training verantwoord is, afmelding op de gebruikelijke wijze

- Alertheid op eventuele klachten bij u of uw kind (of bij andere gezinsleden) is (zoals overigens in alle gevallen) gewenst

- Mocht u, uw kind of een ander gezinslid klachten hebben: stel u dan in verbinding met de GGD of uw huisarts. Het landelijke informatienummer COVID-19 is 0800-1351, om u aan te melden voor een test kunt u contact opnemen met 0800-1202. Of kijk op www.ggdgezondsamen.nl.

- Heeft u naar aanleiding van de situatie of dit bericht nog vragen; dan ben ik daarvoor beschikbaar

- Mede door de snelle informatie van betrokkene richting de vereniging hebben wij adequaat kunnen handelen. Mocht de situatie zich bij u voordoen reken ik ook op uw informatie.


Met vriendelijke groet,

Michael Blaas

06-46026654

Voorzitter vv Surf / Corona-official


p.s. Om de privacy van betrokkenen te beschermen doen wij geen verdere uitspraken over de identiteit, anders dan (en met expliciete toestemming) aan direct belanghebbenden. Ik reken op ieders clubgevoel en integriteit in deze!


223 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.

Nieuwsbericht

bottom of page